UA-156467880-2
 

MADENI YAĞLARIN GÖREVLERİ:

En mükemmel şekilde üretilmiş parçaların yüzeylerinde bile tam bir düzgünlük ve parlaklık sağlanamaz. Yüzeyde asperit adı verilen, çok küçük ve ancak mikroskopla görülebilen girinti ve çıkıntılar vardır. İki kuru yüzey birbirine temas ettiğinde,bu girinti ve çıkıntılar yüzeylerin hareketine karşı direnç gösterir. Bu dirence “sürtünme” denir. Yağlayıcıların esas görevi,yüzeyler arasındaki bu sürtünmeyi azaltmak, birbirleriyle temas halindeki yüzeyler arasında film tabakası oluşturarak iki katı cismi birbirinden ayırmak ve parçaların kolay hareketini sağlamaktır.

 

 

Madeni Yağların Elde Edilişi :

Ham petrolün rafinerilerde işlenmesi ile elde edilen ürünlerinden biri olan mineral(Madeni) yağlar, tekrar özel işlemlerden geçirilerek, madeni yağların ham maddesi olan baz yağlar elde edilir.Bu yağlar, viskozitelerine göre sınıflandırılır. Tüm madeni yağları, doğrudan elde etmek mümkün değildir. Madeni yağlar, değişik viskoziteli baz yağlara, üründen beklenen özelliklere göre seçilen, çeşitli katkı maddelerinin karıştırılmasıyla elde edilir. Piyasada çeşitli marka ve cinslerde madeni yağ satılmaktadır. Ancak tüm madeni yağların hammaddesi aynı olduğuna göre, bu yağlar arasındaki fark nedir? Bunun iki nedeni vardır:

1. Kullanılan baz yağların kimyasal özelliklerinin farklı olması

2. Kullanılan katıkların cinsi ve miktarının farklı olması

SENTETİK YAĞ NEDİR?

Sentetik yağlar laboratuarlarda çeşitli kimyasal işlemler sonucunda kimyagerler tarafından üretilen yağlardır.

 

MİNERAL YAĞ NEDİR?

Petrolün rafinerilerde destile edilmesinden sonra elde edilen yağlardır.

shutterstock_petrol-kuyusu_16_9_15784075

 


MADENİ YAĞ TERİMLERİ 

 

 

ADHEZYON : 

Bir maddenin diğer bir maddeyi çekme kuvvetidir.

MADENİ YAĞDA AKMA NOKTASI : 

Belirli şartlarda yağda kalınlaşmanın görüldüğü sıcaklık akma noktası olarak tanımlanır.

MADENİ YAĞDA ALKALİ : 

Madeni yağdaki alkali maddeler asidi nötralize ederek asidik ve korozif aşınmayı önleyen bazik özellikte maddelerdir.

ANİLİN NOKTASI :Eşit hacimde anilin ile bazyağ ya da yakıtın tam karışım oluşturabildiği en düşük sıcaklıktır

MADENİ YAĞDA AŞINMA ÖNLEYİCİ KATIKLAR :Aşınmayı önleyerek servis ömrünü uzatan katıklardır.

MADENİ YAĞDA DONMA NOKTASI DÜŞÜRÜCÜ : Madeni yağın düşük sıcaklık etkisiyle akıcılığını kaybetmemesi için klorlanmış mum ile fenllerin biraraya getirilmesinden elde edilen yüksek molekül ağırlıklı metakrilat polimerlerdir.

MADENİ YAĞDA DETERJAN KATIKLARI : Yüksek sıcaklıkta çalısan makinelerde oluşan birikintileri azaltan veya oluşumuna engel olan bazik tuzlardır.

MADENİ YAĞDA DİSPERSAN KATIKLAR : İlave edildikleri madeni yağ içinde düşük sıcaklık çalışma şartlarında tortu teşekkülünü önleyen veya geciktiren metal içermeyen külsüz katıklardır.

MADENİ YAĞDA EMÜLSİYON KATIKLARI : Makinelere sızan suyu kendi bünyesi içinde tutup paslanmaya engel olan maddelerdir.

MADENİ YAĞDA EP AŞIRI BASINÇ KATIKLARI :Relatif hareket eden yüzeylerde metalin metale temasını önlemek amacıyla yağlara ilave edilen, film mukavemetini ve yük taşıma kapasitesini arttıran katıklardır.

GRES YAĞLARI : Bir akışkan yağlayıcı ile kalınlaştırıcının karışımından meydana gelen, kıvamı katıdan yarı akışkana kadar değişen bir maddedir.

HİDRODİNAMİK YAĞLAMA: Metal elemanlar arasındaki madeni yağ filminin kalınlığı 6000 Angstrom'dan fazla ise bu tip yağlamaya hidrodinamik yağlama (kalın film yağlaması) denir.

HİDROSTATİK YAĞLAMA : Yağ filminin kalınlığı 6000 Angstrom'dan az ise bu tip yağlamaya hidrostatik yağlama (ince film yağlaması) denir.

MADENİ YAĞDA İŞLENMİŞ PENETRASYON: Gresler kıvam ölçümü sırasında bir miktar işlenirler. Bu nedenle gresler standart bir gres işleyicisinde belirli bir miktar dövülüp işlendikten sonra kıvam yani penetrasyon değerleri ölçülür. Bu ölçülen değere İşlenmiş Penetrasyon Değeri adı verilir.

 GRES YAĞINDA KANAMA (BLEEDING): Stoklama sırasında gresin yağ bileşeninin ayrılması olayıdır.

GRES YAĞINDA KALINLAŞTIRICILAR :Yağı grese dönüştüren ve gresin pek çok önemli özellik ve performans karakteristiklerini kontrol altında tutan maddelerdir.

MADENİ YAĞDA KATIK : Başlangıçta madeni yağda bulunmayan veya belli bir miktarda bulunan, yağlara istenen bazı özellikleri kazandırmak, mevcut özelliklerini geliştirmek, istenmeyen bazı özelliklerini minimuma indirmek veya yok etmek amacıyla ilave edilen maddelere "katık" denir.

MADENİ YAĞDA KATIK STABİLİTESİ :Katıkların kullanım ve depolama esnasında performanslarını koruyabilme yeteneğidir.

MADENİ YAĞDA KAVITASYON :Hareket halinde yağın kaplaması gereken yüzeyi geçici olarak kaplayamaması olayının sebebiyet verdiği durumlardır.

MADENİ YAĞDA KİNEMATİK VİSKOZİTE : Görünür viskozitenin yoğunluğa bölümü kinematik viskoziteyi verir. Birimi stoke'dir.

MADENİ YAĞDA KOHEZYON: Bir maddeyi teşkil eden parçacıkları bir arada tutan kuvvettir.

MADENİ YAĞDA KOROZYON ÖNLEYİCİLER : Yatak alaşımlarını ve metal yüzeylerini, motorun demir ihtiva etmeyen parçalarını yüzeylerde film oluşturarak yağlardaki asidik artıkların kimyasal etkisinden koruyan katıklardır.

MADENİ YAĞDA KÖPÜK ÖNLEYİCİLER : Yağın havadan kolayca ayrılması ve köpürmemesi için kullanılan katıklardır.

MADENİ YAĞ : Genel olarak, iki katı cismi birbirinden ayırmak ve sürtünme gücünü minimuma indirerek kolay hareket etmesini sağlamak için kullanılan maddelere denir.

METAL PASSIVATÖRLER : Metalin hava, yağ ve diğer maddelerle kimyasal reaksiyona girmemesi için madeni yağa ilave edilen katıklardır.

 MUTLAK VİSKOZİTE : Akışkanın akmaya karşı gösterdiği direnç olarak tanımlanır. Kayma geriliminin kayma oranına bölümü mutlak viskoziteyi verir. Birimi poise'dir.

MADENİ YAĞLARDA OKSİDASYON ÖNLEYİCİLER : Yağlayıcının oksidasyonunu önleyerek ve metal kısımlar üzerinde tortu birikimini azaltarak makina ve yağın ömrünü uzatan katıklardır.

OLEIK ASIT: Madeni yağa %1 oranında ilave edilen ve orta basınç EP katığı gibi kullanılan organik bir asittir.

MADENİ YAĞLARDA PAS ÖNLEYİCİ KATIK : Makine içine sızan rutubet ve suyun pas yapmasını önlemek amacıyla madeni yağa eklenen polar organik bileşiklerdir.


Akma noktası düşürücü katıklar : madeni yağın akma noktasını düşürerek düşük sıcaklıklarda katılaşmasını önleyen polimerik maddelerdir.

Viskozite indeks geliştirici katıklar :  ısı değişiminin yağ viskozitesi üzerindeki etkisini azaltan, yağda eriyebilen organik polimerlerdir.

MADENİ YAĞDA YAPIŞKANLIK VERİCİ KATIK : Yağların yataklardan damlamaması ve damlalar sıçratmaması için, yağın fazla kohezyon göstermesini ve lifli yapıda olmasını sağlayan sabun bileşikleridir

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OTOMOTİV DİŞLİ YAĞLARI API PERFORMANS SINIF AYRIMLARI 

 

API GL-1: Orta servis şartlarında çalışan spiral-bevel ve worm dişli akslarında ve bazı düz şanzumanlarda 
API GL-2: API GL-1’in yeterli olmadığı worm dişli akslarında 
API GL-3: Orta servis şartlarında çalışan düz şanzuman ve spiral bevel dişli akslarında. 
API GL-4: Şok yüklemesi olmayan ağır servis şartlarında çalışan hipoid dişlilerde. 
API GL-5: Şok yüklemesi bulunan, çok ağır servis şartlarında çalışan hipoid dişlilerde. 
API GL-6: Ağır servis şartlarında çalışan, yüksek basınca maruz kalan dişlilerde. 

 

MOTOR YAĞLARI ACEA PERFORMANS SINIFI

Sınıflandırma bir harfi takip eden bir rakam ile yapılır (A3 gibi). ACEA standardı iki kategoriye ayrılır. Birinci kategori yağın hangi motorda kullanılabileceğini açıklar:

Benzinli motorlar için A,
Dizel otomobil motorları için B,
Dizel kamyon motorları için C

Yağın performans seviyesini ise takip eden rakam belirler:
Yakıt ekonomisi için 1,
Genel amaç için (ortalama seviye) 2,
Yüksek performans için 3.

Örneğin A3 benzinli motorlar için yüksek performanslı bir yağı, A1 benzinli motorlar için ekonomi amaçlı bir yağı tanımlar.

MOTOR YAĞLARI API PERFORMAS SINIFI

 

Sınıflandırma iki harf ile yapılır. İlk harf yağın benzinli (S) veya dizel (C) motorlardan hangisine uygun olduğunu, ikinci harf ise yağın aynı gruptaki performans değerini gösterir. Performans sınıflaması her iki grupta da A en düşük olmak üzere benzinli motorlar için A-J arası, dizel motorlar için ise C-F arası yapılır. Benzinli motorlarda: (min.performans) SA..SB..SC..SD..SE..SF..SG..SH..SJ (max.performans) Dizel motorlarda: (min. performans) CA..CB..CC..CD..CE..CF (max.performans)

MOTOR YAĞLARI SAE VİSKOZİTE SINIFI

SAE sınıflandırması diğerlerinden farklı olarak yağı düşük ve yüksek ısılardaki viskozitesine göre sınıflandırır, dolayısıyla bir miktar daha ayrıntılı olduğu söylenilebilir. SAE sınıflandırmasında derece W harfi ile ayrılan iki rakamdan oluşur. W, winter yani kış anlamındadır ve yağın düşük sıcaklıktaki viskozitesini gösterir. Örneğin 15W-40taki 15W gibi. Bu, aynı zamanda yağın baz viskozitesidir, yani polimer eklenmeden önceki asıl viskozitesi. Bu rakam ne kadar düşük olursa yağ o kadar ince olacağından, bu bize aynı zamanda yağın düşük ısılarda ne kadar akıcı olacağını ve motorun ne kadar kolaylıkla çalışacağını da gösterir. İkinci rakam yağın yüksek ısı viskozitesini verir. 15W-40taki 40 gibi. Bu rakam ne kadar yüksekse, yağ sıcakken o kadar viskoziteli, yani kalın demektir.

MOTOR YAĞLARI SINIFLANDIRMASI

Otomotiv yağlarının sınıflandırılması, çeşitli kuruluşlar tarafından yapılmış ve yağlara uygulanan test numaralarının önünde, bu kuruluşların isimlerinin baş harfleri kullanılmıştır. Bu sınıflar, yağın performansını belirler. 

Bu kısaltmaların açılımları şu şekildedir: 

SAE: Amerikan Otomotiv Mühendisleri Birliği 
API : Amerikan Petrol Enstitüsü 
ILSAC: Uluslar arası Yağ Standartları ve Onay Komitesi 
ACEA: Avrupa Otomobil İmalatçıları Birliği 
MIL: ABD Ordusu Yağ Spesifikasyonları 
JASO: Japon Otomobil Standartları Organizasyonu.

kisspng-gold-facial-lotion-skin-wallpape
kisspng-gold-facial-lotion-skin-wallpape